Dronninglund Kunstcenter 2014
 

Peter Vilhelm Nielsen, f. 1942, er akvarelmaler. Hans motivverden strækker sig fra det sansede naturmotiv over den hastigt opfattende figurskildring til sammensatte, collageagtige billedfortællinger.

Peter Vilhelm Nielsens naturakvareller er klassiske i den forstand, at de er malede foran motivet, på en 1:1-naturoplevelse så at sige, akkurat som akvarelmalere har gjort det siden Renæssancen. Forud er gået studier af stedet for at finde den rette motivvinkel, det rette lys og den beskæring, som kan understrege både variation og sammenhæng i motivet. Akvarellens skitsepræg fremhæves af motivets tilsyneladende tilfældige begyndelse og afslutning på papiret, som var man med kunstneren i skoven og kikkede ham over skulderen under arbejdet.

I sine figurstudier og malede collager går Peter Vilhelm Nielsen andre veje.

Peter Vilhelm Nielsen på Dronninglund Kunstcenter

Figuren sættes på papiret med færrest nødvendige strøg, så kroppen snarere antydes end udpensles, og i de sammensatte, fragmenterede collager står man over for et rebusagtigt indhold, der kalder på beskuerens associationsevne.

    Peter Vilhelm Nielsen på Dronninglund Kunstcenter


hjem