NIELS WINKEL
 
Af Peter Vilhelm Nielsen

Niels Winkel er uddannet fra det danske kunstakademi i 1967. Det blev allerede i studietiden et særkende for Niels Winkel, at han ønskede en langt dybere forståelse for kunstens aner - og det at fremstille kunst - end den, der kunne opnås ved intuitivt arbejde med egne billeder. For eksempel studerede han sammen med kunstnerne Niels Strøbek og Niels Wamberg det naturalistiske landskabsmaleri, hvilket på daværende tidspunkt var usædvanligt, og han foretog tekniske studier i farve og fernis.

Som kandidatstipendiat studerede han i perioden 1972-74 den danske guldalderkunstner C. W. Eckersberg. Dette arbejde resulterede i afhandlingen ”Naturstudier i C. W. Eckersbergs marinemaleri”, en afhandling der også belyser europæisk maletradition både før og under Eckersbergs tid. Der er tale om en malers studier af en anden malers arbejde, derfor er afhandlingen både skelsættende for forståelsen af udviklingen af europæisk maleri i al almindelighed og samtidig et fundament for Niels Winkels eget arbejde. Et maleri af Eckersberg er ikke blot kunstnerens tolkning af fx en udsigt, der er tale om en nærmest videnskabelig registrering af den situation, der afbildes. Indsigt i denne proces er af stor betydning for Niels Winkel. Han fortæller, hvordan Eckersberg gør et billede til en registrering - en virkelighedsopfattelse - ved at arbejde med placering og afstand (perspektiv), tid på dagen (skygger), retning (farvebalance i himlen) og luftfugtighed (farveperspektiv). Det er et ønske om at beskrive en orden ud fra naturvidenskabelig erkendelse, en klassisk fordring1.

Der er ikke langt imellem Eckersberg og Winkel, hvis man foretager en lignende vurdering af sidstnævntes billeder. Winkel ønsker også at opfylde en klassisk fordring, og han analyserer emnerne i sine billeder ud fra en række værktøjer, der måske er mere holistiske end naturvidenskabelige. Billederne er ikke kun en videnskabelig bearbejdning af en hændelse, det kan også være en bearbejdelse af et emne over en lang tidshorisont. Det er avisens ”sprog”, der er blevet en del af Niels Winkels billedsprog. Avisen visualiserer i billeder, i sprog, i grafik, i ord, og den systematiserer i kolonner og sider. Tiden bliver en parameter i Niels Winkels billeder ved at arbejde med den stemning, der er lagt i tidligere tiders tegninger. Han får for eksempel disse billeder fra Diderots Encyclopédie, som har en samling af tegninger af alt fra naturvidenskab og håndværk samlet i 1700 tallet. Eckersberg har også haft adgang til denne billedsamling i Paris og Rom og senere i København.

Akvarel og gouache med billeder fra bl.a. Diderot’s Encyclopédie.

 

Niels Winkel er en af Danmarks førende portrætmalere. Han har til dato malet ca. 100 portrætter af ambassadører, bestyrelsesmedlemmer, borgmestre, professorer, instruktører mm. I alle portrætterne bliver personen omgivet af referenceelementer i det Winkelske billedsprog. Man kan sige at der er tale om ”sampling” af stemninger og betydningsfulde referencer, et Curriculum Vitae, for den portrætterede. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg viste i 1989 en meget stor samling af disse billeder på en separatudstilling2.

 

Teknik

Alle Niels Winkels store billeder bliver lavet på træplader. De starter som temperamalerier (altså vandbaserede), og først til sidst bliver der anvendt oliemaling, da oliemaling har en træghed og glans, som passer til kunstnerens endelige udtryk.

Vi skal specielt interessere os for de af Niels Winkels billeder, der bruger vandbaserede farver på papir, hvor papiret altid er 400 g ren bomuld.

Det viste facadebillede er lavet ud fra et vinduesparti der er overført gentagende gange til papiret. Derefter er billedet bemalet med Caran d’ache Neocolor, en vandopløselig farve, hvorefter billedet bliver bearbejdet med svamp og vand.

Facadebillede. Øverst det overførte tryk
og nederst den færdige facade.

 

Overførelsen af tryk på papiret bygger på en særlig teknik. Det billede der skal overføres, fremstilles i fotokopi, og det opløses med et opløsningsmiddel som også indeholder en langsom fordampende komponent som sikrer klæbning til akvarelpapiret. Mange opløsningsmidler kan komme på tale, men fælles for dem alle er, at de er farlige at indånde, så denne proces skal foregå i et lokale, der er godt ventileret, eller man skal arbejde udenfor.

I år 2002 fik Niels Winkel et stort arbejde med en glasmosaik, som også er en vigtig udtryksform for kunstneren, til Aarhus Universitet. Den skulle udsmykke Nobelparken og hylde Danmarks 13 nobelprismodtagere.

På baggrund af dette lavede kunstneren en række billeder på papir. Her omtales de billeder, der vedrører digteren Johannes V. Jensen og fysikeren Jens Christian Skou. Det første billede med Johannes V. Jensen illustrere romanen Kongens Fald. I Danmark vil man ofte forbinde denne roman med de tegninger, som Sikker Hansen lavede til romanen, og Niels Winkel har da også følt, at han må referere til dette. Billedet af digteren er bearbejdet på computer og overført med silketryk, medens Sikker Hansens tegning er overført ved hjælp af et opløsningsmiddel.

Niels Winkel blander selv sine farver ud fra pigmenterne, (tidligere blev pigmenterne købt hos Düll i München) og han bemaler trykket med en maling, der består af pigment, æggeblomme, ketonharpiks og vand. Der anvendes skabeloner til skriften i billedet. Skabeloner er med til at skabe en reportageagtig stemning.

Det andet billede bygger på kvinden Pil fra romanen Den lange rejse. Det har en lignende opbygning, men billedet har været mere tilfredsstillende for Niels Winkel at fremstille, fordi det kun er præger af kunstnerens egen holdning uden reference til en andre billedkunstnere.

Johannes V. Jensen og Kongens Fald,
fremstillet i silketryk, tryk og gouache, 87 cm x 65 cm.

 

Johannes V. Jensen og Den lange rejse,
fremstillet i silketryk, tryk og gouache, 87 cm x 65 cm.

 

Nobelprismodtager Jens Christian Skou.
Der blev arbejdet meget med krabber i laboratoriet under udviklingen af teorien for natrium-kalium-pumpen, 87 cm x 65 cm.

Niels Winkels atelier har et stort udvalg i teknisk udstyr som computere, lysbord til affotografering, fotokopimaskine, men der er også en stor samling af pigmenter til fremstilling af akvarel, gouache, og tempera.

Et stort udvalg af pigmenter.
I vindueskarmen ligger skabeloner til tekstning af billeder.

 

Fremtiden? Først en retrospektiv udstilling der åbner på Kastrupgaardsamlingen i februar, men dernæst også et projekt med at male et billede der viser de syv racer illustreret med syv unge kvinder. Skitser til nogle af kvinderne har allerede været vist på den årlige udstilling ”Den Gyldne” i København.

 

Litteratur

1 Niels Winkel, Naturstudiet i C. W. Eckersbergs marinemaleri, Skolen for kunstpædagogik, Kunstakademiet, 1976

2 Niels Winkel – Portrætter, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksberg, 1989

Website: www.nielswinkel.dk

 


forside